Kabeldoorvoeringen

Kabeldoorvoeringen blijken keer op keer de zwakke schakels

Kabeldoorvoeringen blijken keer op keer de zwakke schakels in de keten voor brandveiligheid en waterdichtheid. Tal van ongelukken en calamiteiten vinden hun oorzaak in een afdichting van een kabeldoorvoering die niet functioneerde op het

moment dat het nodig bleek. De producten en systemen van Beele Engineering zijn langdurig getest. Niet volgens de minimale eisen om goedkeuring te verkrijgen. De zwaarst mogelijke omstandigheden zijn altijd het uitgangspunten wanneer onze producten en systemen worden getest. Alleen op die manier kan worden gegarandeerd dat de producten altijd hun werk doen. De kans op ongelukken tijdens de levensduur van een installatie is zo tot een minimum teruggebracht.

Markten

Op land of het water: onze systemen beschermen optimaal tegen brand en water.

Toepassingen

Beele Engineering is marktleider op het gebied van innovatieve, hoogwaardige afdichtingstechnologie.

De afdichtingsproducten en -systemen zijn veelzijdig toepasbaar en kenmerken zich door hun installatieeenvoud en maximale effectiviteit. De systemen worden toegepast in de bouw, industrie, scheepvaart, offshore en tal van andere omgevingen waar doorvoeringen gedurende de levensduur van de installatie betrouwbaar dicht moeten zijn. De producten van Beele Engineering worden ingezet voor buisdoorvoeringen, kabeldoorvoeringen, coating en isolatie

Maatwerk of eenheidsworst?

Maatwerk natuurlijk! Maar dan wel maatwerk dat op uw omgeving kan worden afgestemd. Een compleet overzicht van onze systemen kan hier worden besteld.

Contact