Opleiding

Beele Engineering investeert voortdurend in opleiding, scholing en training.

De decennialange kennis en ervaring komen immers het best tot hun recht wanneer die gedeeld worden. Speciaal hiervoor beschikt Beele Engineering met Sealing Valley over een expertisecentrum waar onderzoek, ontwikkeling, testen, opleiding en training samenkomen. Waar nodig en mogelijk wordt bij de kennisoverdracht samengewerkt met externe partijen op het gebied van onderwijs, certificering en training. Ook met leveranciers en klanten worden de krachten gebundeld zodat samen kan worden gewerkt aan versnelde innovatie of aan optimalisering van de toepassingsmogelijkheden in het veld.

Kennisopbouw, -onderhoud én -uitbouw staan ook centraal bij de workshops die in Sealing Valley worden georganiseerd. Installateurs, adviseurs en professionals kunnen in Sealing Valley terugkoppeling geven, informatie uitwisselen en zo hun kennis vergroten. Kennisoverdracht naar jonge engineers wordt gewaarborgd via training en opleiding van jongeren op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid. Zij worden in Sealing Valley gecoacht, begeleid, opgeleid en gestimuleerd om proactief bij te dragen aan een veiliger wereld.

Een opleiding op maat?

Neem contact met ons op voor een opleiding op maat in ons trainingcentrum

Contact