Xattax

Het XATTAX afdichtingssysteem is speciaal ontwikkeld voor doorvoeropeningen in wanden en vloeren van omgevingen waarin gewerkt wordt met radioactieve straling.
Het systeem is bestand tegen gammastraling en biedt afscherming tegen radioactieve straling. XATTAX is de algemene naam voor een verzameling producten die al dan niet gecombineerd kunnen worden om de gewenste afdichtings- en afschermingseigenschappen te bereiken. Centraal staat het Radiatt-systeem dat, toegepast in een 80 cm dikke betonnen wand, 100% afscherming en bescherming biedt tegen nucleaire straling.

Radiatt kan worden gecombineerd met verschillende andere afdichtingsproducten van Beele Engineering zonder serieus afbreuk te doen aan de afdichtende en afschermende kwaliteiten. Zo biedt de combinatie van Radiatt en NOFIRNO een afscherming van 99,9% tegen straling. Zelfs combinaties van de systemen NOFIRNO en ACTIFOAM en van NOFIRNO en AQUASTOP bieden een afscherming van 91% respectievelijk 99%. Net als andere systemen van Beele Engineering is ook het Radiatt-systeem volledig onderhoudsvrij; het heeft bovendien een levensduur van 80 jaar.

Kenmerkende toepassingen

  • Kerncentrales
  • Omgevingen die zijn blootgesteld aan radioactieve straling
Meer informatie

Media

  • Voor omgevingen die blootstaan aan radioactieve straling
  • Maximaal 100% bescherming tegen radioactieve straling
  • Combinaties met andere afdichtingssystemen mogelijk
  • Volledig onderhoudsvrij
  • Levensduur van 80 jaar