26 augustus 2019

Mangaten aan boord van schepen of in industriële en offshore-installaties worden veelal onregelmatig gebruikt. Het grootste deel van de tijd zijn de gaten afgesloten en worden ze alleen geopend op het moment dat bijvoorbeeld onderhouds- of installatie-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voor een betrouwbare aansluiting van de stalen afdichtingsplaten op het mangat worden pakkingen toegepast. De NOFIRNO-pakking die Beele Engineering voor dit soort installaties levert, werd recent succesvol onderworpen aan één van de zwaarst mogelijke brandtesten.

De brandtest werd uitgevoerd op twee mangaten in een niet-geïsoleerd stalen schot die waren afgedicht met een 10 mm dikke stalen plaat en NOFIRNO pakking. De brandtest is bedoeld om de brandwerendheid van de pakking te onderzoeken conform de criteria van de FTP Code 2010. De pakkingen hebben een buitendiameter van 365 mm en een binnendiameter van 275 mm. Op 12 gelijkmatig verdeelde plaatsen bevinden zich openingen voor montage van de afdekplaat met bouten.

Alhoewel de afdekplaat en het schot tijdens de brandtest roodgloeiend werden en onder invloed van de hitte zelfs vervormden, bleef de 5 mm dikke pakking onverminderd zijn functie vervullen. De pakking voldoet daarmee aan de FTP Code 2010; de brandwerendheid werd daarbij vastgesteld op 60 minuten A-0.

NOFIRNO-pakkingen van Beele Engineering onderscheiden zich door hun bijzondere profilering en hoogwaardige rubber uitvoering. Deze zorgen er in combinatie met BEBOLTITE bouten voor dat met geringe aandraaikrachten van 6 Nm al een maximale dichtheid tot wel 6 – 15 bar wordt bereikt. Eenmaal aangedraaid zorgen de pakkingen voor een duurzame afdichting. Het regelmatig aandraaien van bouten is daarmee overbodig geworden. Door het hoge herstellende vermogen van de NOFIRNO-rubber zijn de pakkingen ook weer bruikbaar nadat de flens een keer is losgedraaid en daarna weer wordt aangedraaid.

Pakkingen - Beele Engineering

Op bezoek bij Beele?

Wij heten u van harte welkom op één van onze locaties.

Route naar Beele